Eğitim Modelimiz

* Temel alışkanlıkların kazanımı,
* Olumlu kişilik gelişimi,
* Beyin gelişimi ve yaratıcı potansiyelin keşfedilmesi eğitim programımızın temelini oluşturur. Bu temel doğrultusunda eğitim programımızın içeriği her yaş grubunun gelişim özelliklerine göre biçimlenmiştir. Programlar oyun grubu, 3 yarım gün, 5 yarım gün, 5 tam gün olarak planlanmaktadır.

Metodumuz

-Çocuk merkezli,
-Etkin öğrenmeye dayalı,
-High Scope tabanlı,
-Çoklu zeka kuramına uygun,
-Kulüp ve yaratıcı etkinliklerle desteklidir.

Eğitim İçeriği

-Haftalık konular
-Düzenli günlük akış
-Değişken içerik
-Planlı oyun
-Kitap
-Sanat
-Müzik/Ritim
-Konsantrasyon
-Zamanı planlama
-Kağıt kalem çalışmaları
-Kavramlar
-Dikkat geliştirme

Eğitimi Destekleyen Etkinlikler

-Drama
-Akıl Oyunları
-Modern dans
-Bale
-Ritim
-Jimnastik
-Top Oyunları
-Yüzme
-Aşçılık
-Geziler