Kids Country Preschol

Çocuğun en temel ihtiyacının sevgi ve güven duyguları olduğu bilinciyle, onlara ilkokul deneyimlerinde, ihtiyaç duydukları SEVGİ ve GÜVEN duygularını yaşatmayı amaçlamaktayız.

Çocuğun en temel ihtiyacının sevgi ve güven duyguları olduğu bilinciyle, onlara ilkokul deneyimlerinde, ihtiyaç duydukları SEVGİ ve GÜVEN duygularını yaşatmayı amaçlamaktayız. Bizler bu amaçla hareket ederken çocuklarımız, eğitim hayatlarına sağlam adımlar atarak başlayabilmektedir. “Her çocuk tektir ve özeldir” prensibiyle, eğitim faaliyetlerimizde; çocuklarımızın yaş özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, her biri için uygun ve doğru eğitim şartları hazırlanmaktadır.

Hedeflediğimiz İdeal Anaokulu Klasik anaokulu anlayışının ötesinde hedefimiz;

* Çocukların hayatlarına yeni bilgi ve beceriler katmak,

* Sahip oldukları yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek,

* Onları araştıran, sorgulayan, yaratıcı bireyler olmaları yönünde desteklemek,

* Geleceğin başarılı ve mutlu bireylerini yetiştirmektir. ‘

Kids Country Preschool, eğitim kurumları arasında öncü konumda butik bir anaokuludur.’