Mobildiri Veli Blgilendirme Sistemi

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ile ilgili günlük bilgileri ‘MOBİLDİRİ’ aracılığı ile sağlamaktadırlar.

Her ayın başında işlenecek konular ve yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgilendirme velilerimize mobildiri sistemiyle sunulmaktadır.Yıl içerisinde program ve aktivitelere göre düzenlenmiş zamanlarda aile katılım günleri düzenlenmektedir. Her ay, uzman psikoloğumuzun belirlediği konular ile ilgili olarak ailelerimize makaleler sunulmaktadır.